Betalingsformer

Selvbetalende:
Man betaler selv hele behandlingsforløbet
50 min. koster 900 kr.

Sygesikring
Det offentlige betaler en del af psykologhonoraret - klienten betaler således også selv en vis del af beløbet.

Dette beløb er p.t. 420,17 kr. for den første konsultation og 350,36 kr. for de efterfølgende konsultationer.

For de 18-21 årige, der er henvist på baggrund af angst eller depression, er behandlingen vederlagsfri d.v.s gratis. Der er her tale om en forsøgsordning frem til 31.12. 2021.

Personer der er berettiget til sygesikringstilskud til psykologhjælp:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer fra 18 år med let til moderat depression
 • Let til moderat angstlidelse - herunder OCD - fra 18 år

 

Uanset betalingsform afregnes der fra gang til gangPsykologerne i Centrum
Peter Fabers Vej 37 Gavlen
8210 Aarhus V
info@psykologerneicentrum.dk
Karen: 20 28 58 52
Inger: 21 46 66 18
CVR.: 18 82 20 08 + 28 57 72 81
© 2018 by Psykologerne i Centrum.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb