Speciale

Betydningen af samspillet mellem krop og psyke

Vores tilgang til terapeutisk arbejde (behandling), rådgivning, supervision og undervisning er bredt set kropsdynamisk.
Dette indebærer, at vi tillægger oplysninger fra kroppen stor værdi.

Vekselvirkning
Overordnet antager vi, at krop og psyke til stadighed gennem hele livet gensidig påvirker hinanden.
Dette samspil inddrages i det psykologiske arbejde, hvor den enkelte får støtte og hjælp til personlig indsigt og udvikling af kompetencer i såvel arbejdslivet som privatlivet.

Baggrund for kropsarbejdet
Bevæggrunden for at at involvere kroppen i det psykologiske arbejde er, at vi har erfaring for, at det skaber et andet nærvær inden i den enkelte. Derved opstår der en bedre integration af det psykologiske.

Men det kropslige arbejde kan ikke stå alene. Derfor er vort udgangspunkt en vekselvirkning mellem samtale og kropsarbejde fordi:

"Det talte har en kropslig resonans og den kropslige resonans må sprogliggøres".

Eller sagt på en anden måde har de ord, den enkelte udtaler, baggrund i en kropslig tilstand.
Ligeledes må der sættes ord på det, der mærkes i kroppen, for at det kan omsættes til noget brugbart i hverdagen.Psykologerne i Centrum
Peter Fabers Vej 37 Gavlen
8210 Aarhus V
info@psykologerneicentrum.dk
Karen: 20 28 58 52
Inger: 21 46 66 18
CVR.: 18 82 20 08 + 28 57 72 81
© 2018 by Psykologerne i Centrum.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb