Behandling

Arbejdsmetoder

Vi gør brug af både samtale- og kropsterapi ud fra den betragtning, at krop og psyke er uadskillelige.

I et terapeutisk forløb bruger vi kroppens signaler til at opnå en øget forståelse af psykiske vanskeligheder i form af f.eks.

 • Kropssansning
 • Kropsbevidsthed
 • Kropslige spændingsmønstre
 • Kropslæsning
 • Bevægemønstre og -udtryk

Der bliver sat ord på de kropslige signaler og deres betydning. Med andre ord - hvordan signalerne kan tolkes, og hvordan man kan gøre brug af dem i sit liv.

 • Vi arbejder typisk således:
 • Indkredse problemet og få sat ord på dette...
 • Mærke og udtrykke kropslige signaler og følelsesmæssige reaktioner forbundet med problemet
 • Finde redskaber og nye handlemuligheder...
 • Begynde at handle derefter og dermed skabe forandring.

 

Hvem henvender vi os til?

Vi henvender os til mennesker med psykiske og/eller fysiske problemer og mennesker, som ønsker hjælp til forandring af områder i deres liv.

I forhold til dette tilbyder vi:

 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Gruppeterapi


Vi arbejder bl.a. med:

 • Fysiske symptomer
 • Stress og anspændthed
 • Angsttilstande
 • Sorg og kriser
 • Depressioner
 • Manglende selvtillid/selvværd
 • Ensomhed og isolation
 • Samlivsproblemer
 • Studiemæssige problemer
 • Konfliktløsning


Psykologerne i Centrum
Peter Fabers Vej 37 Gavlen
8210 Aarhus V
info@psykologerneicentrum.dk
Karen: 20 28 58 52
Inger: 21 46 66 18
CVR.: 18 82 20 08 + 28 57 72 81
© 2018 by Psykologerne i Centrum.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb