Lidt af hvert

Kroppens betydning

Kroppens betydning afspejler sig både i fortiden og nutiden hos det enkelte menneske.

Fortiden
Livshistorien er bygget ind i kroppen. Med andre ord bærer det enkelte menneske sin personlige historie med sig i kroppen. Dette afspejler sig bl.a. i kroppens udseende, der gradvis formes i livets forskellige faser.

De psykiske temaer hvert enkelt barn gennemlever, bliver kædet sammen med den fysiske udvikling på en ganske bestemt måde. Kroppens muskler bliver gradvis aktiveret - "bragt til live" efterhånden som den fysiske udvikling skrider frem.

De muskler, der netop er i gang med at blive aktiveret samtidig med, at et bestemt psykologisk tema er på banen, knyttes sammen med dette tema. F.eks. bliver muskler i benene knyttet sammen med temaer såsom fremdrift og retning - evnen til at bevæge fremad mod egne mål ved egen kraft. Dette tema er aktuelt, når barnet begynder at gå og dermed bliver i stand til at bevæge sig ud i verden ved egen hjælp.

Nutiden
Kroppens betydning kommer til udtryk i nutiden gennem den enkeltes reaktionsmønstre og måde at være i verden på i det hele taget. Det mærkes konkret i kroppen gennem f.eks. smerte og ubehag - eller behagelige fornemmelser såsom ro og livfuldhed. Det viser sig også i selve gangen og i kropssproget.

Men ikke alle mennesker er i stand til at mærke deres krop. Af én eller anden årsag kan de være blevet nødsaget til at lukke af for den medfødte evne til at mærke og sanse kroppen og reagere hensigtsmæssigt herpå. Her kan det være nødvendigt at starte med at optræne evnen til at mærke kroppen.

Der kan opstå problemer forskellige steder i udviklingen fra barn til voksen. Det kan ses i kroppen hos den vokne, hvor udviklingen ikke har været optimal.

 Psykologerne i Centrum
Peter Fabers Vej 37 Gavlen
8210 Aarhus V
info@psykologerneicentrum.dk
Karen: 20 28 58 52
Inger: 21 46 66 18
CVR.: 18 82 20 08 + 28 57 72 81
© 2018 by Psykologerne i Centrum.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb