Privatlivspolitik

Ved yderligere behov og interesse for uddybelse af Privatlivspolitik kan du få udleveret en skrivelse omkring dette hos os.
 
Det er vigtigt at beskytte dine personlige oplysninger. Vi følger derfor de gældende regler for databeskyttelse. 
 
I forbindelse med dit forløb hos os indsamler, administrerer og opbevarer vi forskellige data om dig. Det er frivilligt, om du vil afgive dine personlige oplysninger. Men det kan få betydning for, om behandlingsforløbet vil finde sted. 
 
Eksempler på data er:
Navn, adresse, telefonnr., emailadresse, cpr.nr., oplysninger om civilstatus, helbredsoplysninger. 
 
Typer af data indsamles i det omfang, det skønnes relevant for det pågældende behandlingsforløb. Viden om dig indsamles og behandles i overensstemmelse med Psykologloven og Bekendtgørelsen om ordnede optegnelser for psykologer. 
 
Dine personoplysninger bruges bl.a. til: 
   1. Selve behandlingsforløbet 
   2. Udfyldelse af attester til offentlige myndigheder (jobcentre), forsikringsselskaber, pensionskasser
   3. Dialog med sundhedssystemet - egen læge, hospitaler etc.
   4. Vores afregning til Region Midtjylland.
 
Videregivelse af oplysninger sker som hovedregel kun med dit samtykke. Samtykke kan afgives såvel mundtligt som skriftligt. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen er baseret på samtykke. 
 
Vi opbevarer oplysningerne om dig i 5 år fra den sidste konsultationsdato. 
 
                                              ******


Psykologerne i Centrum
Peter Fabers Vej 37 Gavlen
8210 Aarhus V
info@psykologerneicentrum.dk
Karen: 20 28 58 52
Inger: 21 46 66 18
CVR.: 18 82 20 08 + 28 57 72 81
© 2018 by Psykologerne i Centrum.
All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb